Rzymska figurka z brązu przedstawiająca jeńca suevskiego. Jego włosy związane są w charakterystyczny węzeł suevski

Posążek przedstawiający Sueva, znaleziony w Apt we Francji. Postać ma po prawej stronie głowy charakterystyczny węzeł upleciony z włosówJeniec z węzłem Suevian. Narodowe muzeum historii w Rumunii

Czaszka tzw. Człowieka z Osterby (północne Niemcy) żyjącego w I/II w.n.e. Na głowie ma charakterystyczne węzeł suevski

Król Suevów: Miro

https://www.academia.edu/1083129/La_grotte_orn%C3%A9e_Mayenne_Sciences_Thorign%C3%A9_en_Charnie_Mayenne_un_exemple_dart_pari%C3%A9tal_d%C3%A9poque_gravettienne_en_France_septentrionale?email_work_card=title
https://www.academia.edu/15204321/PETROGNANI_S_2009_De_Chauvet_%C3%A0_Lascaux_Approche_critique_des_ensembles_orn%C3%A9s_ant%C3%A9_magdal%C3%A9niens_franco_ib%C3%A9riques_Th%C3%A8se_de_Doctorat_de_l_Universit%C3%A9_Paris_Panth%C3%A9on_Sorbonne_274_p?email_work_card=title
 
https://www.academia.edu/5073004/La_parent%C3%A9_entre_Lascaux_et_les_grottes_du_groupe_de_Pech_Merle_?email_work_card=title
<
https://www.academia.edu/24406389/Lugiowie_i_Wandalowie_a_ziemie_polskie_w_staro%C5%BCytno%C5%9Bci?email_work_card=title
https://www.academia.edu/22871517/Art_et_comportements_symboliques_au_Pal%C3%A9olithique_Quelques_points_de_vue_actuels?email_work_card=title
https://www.academia.edu/43366023/Osteoarthritis_a_problematic_skeletal_trait_in_past_human_populations_Osteoarthritic_changes_vs_entheseal_changes_in_the_late_medieval_and_early_modern_population_form_%C5%81ekno?email_work_card=title
https://www.academia.edu/9806315/Uwagi_o_funkcji_i_symbolice_konstrukcji_wczesno%C5%9Bredniowiecznych_grob%C3%B3w_w_obudowach_kamiennych_Remarks_on_Function_and_Symbolic_Meaning_of_Constructions_of_Early_Medieval_Graves_in_Stone_settings?email_work_card=title
https://www.academia.edu/1268672/2011_La_distribution_des_animaux_%C3%A0_Lascaux_refl%C3%A8terait_leur_distribution_naturelle_Bulletin_de_la_Soci%C3%A9t%C3%A9_Historique_et_Arch%C3%A9ologique_du_P%C3%A9rigord_CXXXVIII_4_493_502?email_work_card=title
 
https://www.academia.edu/5073004/La_parent%C3%A9_entre_Lascaux_et_les_grottes_du_groupe_de_Pech_Merle_?email_work_card=title
 
https://www.academia.edu/42068985/Bogowie_dawnych_S%C5%82owian_Studium_onomastyczne?email_work_card=title
https://www.academia.edu/31943547/Late_Danubian_mitochondrial_genomes_shed_light_into_the_Neolithisation_of_Central_Europe_in_the_5_th_millennium_BC?email_work_card=title
https://www.academia.edu/3749594/The_fortified_settlement_from_the_Early_and_Middle_Bronze_Age_at_Maszkowice_Nowy_S%C4%85cz_district_Western_Carpathians_Preliminary_results_of_studies_conducted_in_the_years_2009_2012_RechACrac_NS_3_2011_5_66?email_work_card=title
https://www.academia.edu/9806315/Uwagi_o_funkcji_i_symbolice_konstrukcji_wczesno%C5%9Bredniowiecznych_grob%C3%B3w_w_obudowach_kamiennych_Remarks_on_Function_and_Symbolic_Meaning_of_Constructions_of_Early_Medieval_Graves_in_Stone_settings?email_work_card=title
दध्य्-अञ्च् = दधि + अञ्च् ‚spryskiwanie अंशु, ancu (tocharian) żelazo’, वज्र ‚thunderrbolt’ metafora madhu vidyā
https://www.academia.edu/39040088/Goth_migration_induced_changes_in_the_matrilineal_genetic_structure_of_the_central_east_european_population?email_work_card=title
https://www.academia.edu/38948408/Archeologiczne_rekonstrukcje_procesu_etnogenezy_S%C5%82owian_a_ustalenia_antropologii_fizycznej?email_work_card=title

Głowa Sueva z typową fryzurą (fragment marmurowego posągu z I w.n.e. znaleziony
w Somzée w Belgii)

Ilustracja nadesłana przez Grzegorza J. : Wyobrażenie na przedmiotach pochodzenia słowiańskiego z terenu Tesalii. Siemargł?