Rzymska figurka z brązu przedstawiająca jeńca suevskiego. Jego włosy związane są w charakterystyczny węzeł suevski

Posążek przedstawiający Sueva, znaleziony w Apt we Francji. Postać ma po prawej stronie głowy charakterystyczny węzeł upleciony z włosówJeniec z węzłem Suevian. Narodowe muzeum historii w Rumunii

Czaszka tzw. Człowieka z Osterby (północne Niemcy) żyjącego w I/II w.n.e. Na głowie ma charakterystyczne węzeł suevski

Król Suevów: Miro

Głowa Sueva z typową fryzurą (fragment marmurowego posągu z I w.n.e. znaleziony
w Somzée w Belgii)