Książka „Wierzenia Słowian i Indoariów. Rekonstrukcja utraconych tradycji” ukazała się w grudniu 2019 r. pod szyldem wydawnictwa i stowarzyszenia PraŹródła. W ramach swoich działań PraŹródła zajmują się edukacją i badaniami porównawczymi nad pradziejami ludów indoeuropejskich. Promują interdyscyplinarne podejście do nauki, sięgając do takich dziedzin jak: historia, religioznawstwo, etnologia, językoznawstwo, antropologia, archeologia czy archeogenetyka. Podejmując próbę rekonstrukcji historii i tradycji ludów indoeuropejskich, w tym Słowian, weryfikują aktualny stan wiedzy analizując wiele nieznanych dotąd źródeł.

Książka  jest rewolucyjna w swojej dziedzinie. Jako dotąd bowiem odtwarzanie wierzeń słowiańskich polegało na przytaczaniu wciąż tych samych źródeł kronikarskich, których autorzy opisywali przecież nieznaną, bądź wrogą sobie religię, poza tym czynili to w formie lakonicznych przekazów. Z kolei sięganie do pozostałości kultury ludowej, również nie daje rzetelnego obrazu słowiańskich wierzeń, gdyż jak wiadomo  podczas chrystianizacji zniszczono świadectwa słowiańskiego kultu, dokonano zmian w naszej obrzędowości i języku. Pozostawiono w kulturze, tylko te elementy, które można było zasymilować z nową religią.

W książce chcąc dotrzeć do pierwotnych wierzeń słowiańskich odkrywamy nieznane dotąd źródła, wskazujące na wspólne pochodzenie religii Słowian i Proto-Ariów. Opierając się na interdyscyplinarnych badaniach podejmujemy próbę rekonstrukcji słowiańskiej tradycji porównując mity, symbole, rytuały i wierzenia. 

Przykładowa strona

Rafał i Diana Jakubowscy

Drodzy Państwo idąc w ślad za przyzwoleniem Gospodarza blogu, poniżej zamieszczam spis treści książki i zapraszam do lektury. Dodam, że w celu wydania książki założyliśmy wydawnictwo PraŹródła, więcej informacji na naszej stronie podanej wyżej w informacji o książce.
Spis Treści:
Prolog
I Teoria
1. Prahistoria ludów indoaryjskich i słowiańskich, w świetle źródeł historycznych
i badań archeogenetyki
1.1 Historia bon 1.2 Migracje ludów indoaryjskich w Azji oraz pochodzenie geograficzne i genetyczne Indoariów i pra-Słowian

II Badania porównawcze
1. Bogowie, bóstwa, panteon
1.1 Sacrum i profanum, dualizm i niedualność oraz idea immanentnego Boga
1.2 Panteon i klasyfikacje bóstw
1.3 Zasadność kultu solarnego

2. Podobieństwa w obszarze mitów, podań, baśni, legend
2.1 Charakter i funkcja mitu – symboliczny zapis przeobrażeń kosmogonicznych i rytuałów religijnych
2.2 Charakterystyka wybranych mitów o stworzeniu świata
2.2.1 Słowiański mit kosmogoniczny – przykład dualizmu komplementarnego
2.2.2 Kosmiczne Jajo
2.3 Mit jako rytuał
2.4 Dewaluacja mitu w wyniku przemian religijnych i kulturowych

3. Symbole religijne
3.1 Symbole swastyczne
3.2 Żywioły a znaczenie kolorów, flag i wstążek modlitewnych
3.3 Wózki kultowe

4. Rytuały
4.1 Rytuały związane z łukiem i strzałą
4.2 Kult jelenia i rytuał człowieka-jelenia
4.3 Rytuały przejścia
4.4 Inicjacja do tajnych stowarzyszeń oraz przemiana w wilka
4.5 Rytuały ofiarne

5. Struktura, forma i charakter pierwotnej religii Indoariów i Słowian
5.1 Pytania o wspólne źródło praktyk religijnych
5.2 Dodatki – mniejsze i większe analogie

6. Religia w świetle teorii zachodniego religioznawstwa
Epilog
Bibliografia

Chciałbym też na forum serdecznie podziękować Gospodarzowi bloga za możliwość zaprezentowania książki oraz umożliwienia dyskusji nad jej treścią.